افزایش تقاضای کنیایی‌ها به مصرف چای گیاهی

مصرف‌کنندگان کنیایی در سال ۲۰۱۷ همچنان به دنبال طعم‌های جدید چای و انواع آن با مزایای سلامتی هستند. این امر به ویژه در میان نسل جدید مصرف‌کنندگان مشهود است که تمایل بیشتری به مصرف نوشیدنی با مزایای سلامتی دارند، بنابراین به دنبال چای‌های کارکردی با مزایای افزایش انرژی و آرامش‌بخشی …